Ústřední statistická knihovna Praha - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Téma (PH+kl.slova) - část P  

LANius


Části : A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Y Z
, zpět

 
  << Vyhledávat pouze knihy - zde jsou použité termíny : >>  
pacienti (>99)
Pacov (2)
pachatelé (1)
pakety (1)
Pakistán (1)
Pákistán (2)
Palestina (21)
paliva (>99)
památky (>99)
Panama (4)
papír (24)
papíry cenné (18)
Paraguay (1)
parametry (3)
Paraquay (2)
Pardubice (7)
Pardubice (okres) (28)
parita (6)
parky (1)
Parlament (2)
parlament (1)
Parlament ČR (66)
Parlament evropský (5)
partnerství (1)
Paříž (35)
Pasov (1)
pasport (2)
pasportizace (2)
pastviny (7)
patenty (95)
Pavlík, Zdeněk (1)
PC (2)
PC TOOLS 5 (1)
péče (>99)
péče chudinská (6)
péče lázeňská (56)
péče o děti
péče o pracovníky (4)
péče rodinná
péče sociální (>99)
péče veterinární (72)
péče zdravotní (>99)
Pečky (1)
pedagogika (2)
Pekař, Josef (1)
Pelhřimov (2)
Pelhřimov (okres)
peněžnictví (23)
peníze (>99)
penziony (7)
perceptrony (1)
periferie (3)
periodika (32)
periodogramy (1)
PERT (3)
Peru (3)
pětiletky (4)
Petrohrad (1)
petrochemie (1)
Petrovice (1)
Petty, William (1)
Phare (1)
PIAAC (1)
pícniny (2)
piktogramy (1)
PISA (3)
Písek (2)
Písek (okres)
písky (29)
písmo (1)
Pitesti (1)
pivo
pivovarnictví (8)
pivovary (21)
PKO (39)
plán (7)
plán Marshallův (2)
Planá (1)
planetária (24)
plánování (33)
plánování dlouhodobé (1)
plánování finanční (1)
plánování národní (5)
plánování národohospodářské (18)
plány činnosti (27)
plány národohospodářské
plány územní (3)
plasty (1)
Plasy (1)
platební (3)
platina (1)
platy (58)
plechy (2)
plodiny zemědělské (>99)
plodnost (>99)
plodnost mimomanželská (2)
plody (5)
plochy (>99)
plochy množitelské (2)
plochy osevní (23)
plochy zemědělské
Ploiesti (1)
plyn (>99)
plyn břidlicový (1)
plyn zemní
plynárenství
plynofikace (2)
Plzeň (8)
Plzeň 1 (2)
Plzeň 2 (2)
Plzeň 3 (2)
Plzeň 4 (2)
Plzeň-jih (okres) (23)
Plzeň-město (okres) (24)
Plzeň-sever (okres) (20)
Plzeňsko (1)
PO (30)
Pobaltí (1)
Pobřeží slonoviny (2)
pobyt (6)
pobyty (1)
počasí
Počátky (1)
počet (49)
počet diferenciální (7)
počet integrální (6)
počet pravděpodobnosti (33)
počítače (>99)
Podbořany (1)
Poděbrady (2)
Podkarpatská Rus
podmínky
podmínky pracovní (7)
podmínky sociální (19)
podmínky životní (>99)
podnájemníci (2)
podnebí (5)
podnikání (>99)
podnikatelé (63)
podniky (>99)
podniky dodavatelské (1)
podniky investiční (7)
podniky komunální (>99)
podniky lesnické (39)
podniky malé a střední (20)
podniky nadnárodní (7)
podniky národní (1)
podniky nefinanční (58)
podniky nezemědělské (19)
podniky obchodní (56)
podniky průmyslové (>99)
podniky se zahraniční kapit.. (8)
podniky socialistické (6)
podniky soukromé (2)
podniky státní (4)
podniky stavební (>99)
podniky výrobní (3)
podniky zemědělské (>99)
podpory (29)
podstatná (1)
podvýživa (1)
pohlaví (>99)
pohledávky (68)
pohoda (2)
Pohořelice (2)
pohostinství
pohraničí (39)
pohyb (>99)
pohyb kapitálový (2)
pohyb mezinárodní
pohyb přirozený (53)
pochody energetické
Poisson (1)
pojištění
pojištění důchodové (>99)
pojištění invalidní (4)
pojištění nemocenské (>99)
pojištění proti požáru
pojištění sociální
pojištění soukromé (1)
pojištění úrazové (65)
pojištění v nezaměstnanosti (2)
pojištění zdravotní
pojištění životní (4)
pojišťovnictví (>99)
pojišťovny (>99)
pojištovny zdravotní
pojišťovny zdravotní (49)
pojmy
pokladny sirotčí
pokles (5)
pokračující informační zdroj (1)
pokyny (9)
Poláci (4)
Police nad Metují (1)
policie (3)
Polička (2)
polikliniky (2)
politika (>99)
politika bytová (3)
politika cenová (1)
politika daňová
politika finanční
politika fiskální
politika hospodářská (>99)
politika industriální (3)
politika investiční (1)
politika měnová (37)
politika migrační (6)
politika monetární (6)
politika mzdová (7)
politika národnostní (1)
politika obchodní
politika populační (>99)
politika regionální
politika rodinná
politika sociální (>99)
politika světová (4)
politika úvěrová (3)
politika veřejná (4)
politika vzdělávací (4)
politika zahraniční (6)
politika zaměstnanosti (6)
politika zdravotní (2)
politika zemědělská (19)
Polná (1)
Polskie towarzystwo statyst.. (3)
Polsko (>99)
polština (19)
polygrafie (1)
pomoc (3)
pomoc finanční (7)
pomoc hospodářská
popis (5)
poplatky (65)
popravy (1)
poptávka (28)
Population Fund (1)
poradny (2)
porážky (8)
porodnost (>99)
porody (21)
porovnání mezinárodní (1)
Portoriko (3)
Portugalsko (>99)
Portugalsko (provincie Maca.. (34)
portugalština (2)
porucha (1)
poruchy duševní (26)
Porýní-Falc (3)
Porýní-Vestfálsko (1)
posloupnosti (3)
postavení sociální (9)
postavení společenské (9)
postižení mentální (59)
postižení zdravotní (7)
Postoloprty (1)
pošty (>99)
potratovost
potraty (>99)
potraviny (>99)
potřeby (7)
povinnosti (1)
povodí (27)
Povodí Labe (1)
povodně
povolání (23)
povolení (39)
povolení stavební (17)
pozemky (>99)
Poznań (1)
pozorování (4)
požáry
požitky věcné (1)
PPF a.s. (2)
práce (>99)
práce dětská (2)
práce domácí (5)
práce investiční (4)
práce nelegální (5)
práce nucené (1)
práce projektové (5)
práce stavební (>99)
práce v zahraničí (2)
práce vědecké (2)
práce výzkumná (1)
práce žen (3)
pracoviště (3)
pracovní (24)
pracovníci (>99)
pracovníci duševní (4)
pracovníci obchodně provozní (1)
pracovníci řídící (3)
pracovníci se změněnou prac.. (1)
pracovníci technickohospodá..
pracovníci vědečtí (6)
pracovníci zahraniční (1)
pracovníci zemědělští
prádelny (1)
Pradziad (8)
Praha (>99)
Praha (kraj) (2)
Praha 1 (9)
Praha 10
Praha 11 (2)
Praha 12 (2)
Praha 13 (2)
Praha 14 (2)
Praha 15 (2)
Praha 2 (8)
Praha 3 (9)
Praha 4 (9)
Praha 5
Praha 6 (9)
Praha 7 (8)
Praha 8
Praha 9 (9)
Praha-sever (1)
Praha-východ (1)
Praha-východ (okres) (28)
Praha-západ (okres) (29)
Prachatice (2)
Prachatice (okres)
Prácheňsko (2)
prasata (20)
prašnost (1)
práva (3)
práva lidská
pravděpodobnost
pravidla (6)
právo (63)
právo autorské (1)
právo civilní (34)
právo daňové (2)
právo občanské
právo obchodní (7)
právo pracovní (71)
právo rodinné (1)
právo správní
právo ústavní (4)
pravopis
prázdniny (18)
Pražská plynárenská (1)
predikce (7)
preference (2)
Prešov (okres) (1)
prevence (1)
prezentace (3)
prezentace elektronické (3)
prezident (1)
privatizace
privatizace kuponová (2)
problémy (5)
problémy mezinárodní (4)
problémy světové (50)
problémy zdravotní (25)
procesory (1)
procesy (4)
procesy ekonomické (6)
procesy markovské (9)
procesy rozhodovací (2)
procesy stochastické (24)
PRODCOM
PRODCZECH (1)
prodej (>99)
prodej internetový (6)
prodejny
produkce (56)
produkční (4)
produkt hrubý domácí (>99)
produkt hrubý regionální (23)
produkt regionální (2)
produkt společenský
produktivita (>99)
produktivita práce (>99)
profese (1)
prognostika
prognózy (>99)
prognózy demografické (>99)
prognózy dlouhodobé (20)
prognózy ekonomické (94)
prognózy krátkodobé (1)
program R (9)
Program Teplice (1)
programování (36)
programování dynamické (2)
programování lineární (4)
programy (29)
programy evropské (6)
programy logické (1)
programy mezinárodní
programy počítačové (1)
programy statistické
programy výukové (1)
programy výzkumné (2)
prohibice (1)
projekce
projektování (4)
projekty
projekty evropské (1)
projekty výzkumné (1)
Prokůpek, J. A. (1)
pronájmy
propan-butan (1)
propočty (1)
prospěch (3)
Prostějov (3)
Prostějov (okres) (21)
prostor (1)
prostory nebytové (2)
prostředí (>99)
prostředí podnikatelské (2)
prostředí pracovní (3)
prostředí životní (>99)
prostředky (2)
prostředky dopravní (1)
prostředky oběžné (2)
prostředky pracovní (1)
prostředky základní (>99)
protektorát Čechy a Morava (52)
provincie
provozovny (1)
provozovny drobné (7)
provozovny průmyslové (1)
Průcha, Václav (1)
průkazy řidičské (2)
průměr geometrický (1)
průměry (3)
průměry měsíční (1)
průmysl (>99)
průmysl automobilový
průmysl elektronický (1)
průmysl farmaceutický (1)
průmysl hutní (1)
průmysl chemický (35)
průmysl kožedělný (2)
průmysl lehký (3)
průmysl místní (3)
průmysl mlékárenský (2)
průmysl oděvní (1)
průmysl papírenský (17)
průmysl petrolejářský (1)
průmysl plynárenský (1)
průmysl potravinářský (>99)
průmysl sklářský (3)
průmysl spotřební
průmysl strojírenský
průmysl škrobárenský (7)
průmysl tabákový (17)
průmysl textilní (41)
průmysl těžební (>99)
průmysl zpracování dřeva (>99)
průmysl zpracovatelský
Prusko (>99)
průzkumy (5)
průzkumy konjunkturální (59)
průzkumy spotřebitelské (1)
pružnost (1)
přecenění (2)
přečiny (5)
předložky (1)
předměty dlouhodobé spotřeby (7)
předpisy (6)
předpisy celní (1)
předpisy právní (>99)
předpovědi (1)
přehledy (>99)
přehledy mezinárodní (66)
přehrady (1)
přechody (1)
přechody celní
přejímky statistické (7)
překlady (1)
Přelouč (2)
přenos (3)
přepočty (2)
přeprava (40)
Přerov (3)
Přerov (okres) (24)
přerušení (1)
přesnost (2)
přestupky (4)
Přeštice (1)
převodníky (3)
Příbor (2)
Příbram (2)
Příbram (okres)
příbuzní (1)
Přibyslav (1)
příčiny (>99)
příčiny vnější (2)
přídavky (4)
přídavky na děti (5)
přídavná (1)
příděly (2)
příhraničí (9)
příjmy (>99)
příjmy nízké
příjmy peněžní (63)
příjmy sociální (9)
příjmy státní
příjmy vedlejší (1)
příklady (>99)
příklady řešené
příprava (3)
přirážky samosprávné (4)
příroda (66)
přírodní
příručky (>99)
příručky populárně-naučné (2)
přírůstky (1)
příslušnost státní (1)
příspěvky
přístavby (7)
přístavy
přistěhovalci (>99)
přistěhovalectví (9)
přístroje (1)
PSČ (8)
pseudoinverse (1)
psychiatrie (69)
psychologie
pšenice (2)
publikace
publikace statistické (9)
půda (>99)
půda lesní (4)
půda nezemědělská (3)
půda zemědělská (>99)
půjčky
půjčky zahraniční
původ rodinný (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.