Ústřední statistická knihovna Praha - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Téma (PH+kl.slova) - část D  

LANius


Části : A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Y Z
, zpět

 
  << Vyhledávat pouze knihy - zde jsou použité termíny : >>  
Dačice (3)
Dalmácie
dálnice (1)
Dálný Východ (19)
daně (>99)
daně dědické (1)
daně důchodové (6)
daně korporační (33)
daně přímé (4)
daně vývozní (1)
daně z majetku (31)
daně z obratu (59)
daně z příjmu
daně ze mzdy (69)
daně živnostenské
Danmarks Statistik (1)
Dánsko (>99)
dánština (1)
dárcovství (2)
dary (2)
data
data administrativní (2)
data experimentální (3)
data historická (1)
data individuální (3)
data kategoriální (1)
data mining
data neúplná (9)
data statistická (>99)
data textová (2)
databáze (73)
databáze veřejné (1)
Davenant, Charles (1)
dávky
dávky sociální (17)
Děčín (3)
Děčín (okres)
dědictví
deficit (2)
definice
deflace (1)
děje periodické (1)
dějiny (>99)
dějiny ekonomických učení (3)
dějiny hospodářské
dějiny novodobé (6)
dějiny regionální (3)
dějiny sociální (6)
dějiny světové (5)
dělba (2)
délka (3)
dělníci (>99)
dělníci zemědělští (8)
Demetra (2)
demografie (>99)
demografie ekonomická (5)
demografie historická (>99)
demokracie (1)
deníky (18)
dentisté
Département de Statistique (1)
depozita
deprese (1)
derivace (1)
deriváty (1)
determinanty (2)
děti (>99)
děti invalidní (2)
děti nevlastní (1)
děti novorozené (34)
děti osiřelé
děti předškolní (58)
děti zanedbané (4)
Deutsche Bundesbank (9)
devizy (2)
dezintegrace (1)
DGINS (6)
diabetici (22)
diagnostika (9)
diagramy (3)
diference (2)
diferenciace
diferenciace sociální (3)
diferenciály (1)
digitalizace (7)
díla (31)
Direction der Administrativ.. (1)
Direction General of the Na.. (3)
Directors General of the Na.. (3)
DIRES (2)
diseminace (20)
diskriminace (31)
divadla (>99)
diversifikace (1)
dlouhověkost (4)
dluhopisy (2)
dluhy (31)
dluhy hypoteční (1)
dluhy státní (23)
doba (1)
doba pracovní (>99)
Dobruška (2)
Dobřany (1)
Dobříš (2)
dobytek (21)
dobývání znalostí z dat
dodávky (54)
dodávky investiční (4)
dohody (1)
dohody mezinárodní (4)
dojíždění (28)
dojíždění do zaměstnání (>99)
dojížďka do škol (4)
Doksy (1)
dokumenty (3)
dolar (3)
Dolní Sasko (1)
doly (9)
domácnosti (>99)
domácnosti dělníků (8)
domácnosti důchodců
domácnosti jednotlivců (3)
domácnosti s minimálními př.. (27)
domácnosti učitelů (1)
domácnosti úředníků (2)
domácnosti venkovské (1)
domácnosti zaměstnanců
domácnosti zemědělců
Domažlice (2)
Domažlice (okres)
Dominikánská republika (19)
domorodci (1)
domovská příslušnost (1)
domovy
domovy důchodců (5)
domy (>99)
domy bytové (51)
domy neobydlené (1)
domy nízkoenergetické (1)
domy rodinné (68)
dopočty (2)
doporučení (1)
doporučení mezinárodní (>99)
doprava (>99)
doprava kolejová (1)
doprava letecká (66)
doprava městská (74)
doprava mezinárodní (7)
doprava nákladní
doprava námořní
doprava osobní (17)
doprava říční (1)
doprava silniční (>99)
doprava veřejná
doprava vodní
doprava závodová (3)
doprava železniční (>99)
dopravní (1)
Dopravní podnik hl. m. Prahy (33)
DORIS 70 (1)
DORIS 72 (5)
DORIS 83 (1)
dosídlování (5)
DOSME (3)
dospělí
dostupnost (2)
doškolování (2)
dotace (1)
dotace evropské (1)
dotace státní
dotazníky (23)
dotazníky statistické (2)
dovednosti (6)
dovolená
dovolená mateřská (18)
dovoz (>99)
dožití (20)
dráhy (3)
dráty (2)
dražby (4)
Drážďany (39)
Dresden (region) (1)
DRG (3)
drogy (49)
drožďárny (4)
drůbež (18)
družiny (1)
družstevnictví (33)
družstevnictví zemědělské (1)
družstva (37)
družstva bytová (23)
družstva hospodářská (3)
družstva neúvěrní (2)
družstva spotřební (2)
družstva svépomocná (1)
družstva úvěrní (1)
družstva úvěrová (2)
družstva výdělková (2)
družstva výrobní (>99)
družstva zemědělská (29)
dřeviny (1)
dřevo (>99)
Dubaj (1)
Dubí (1)
Dubňany (1)
Duchcov (1)
důchod národní (>99)
důchodci (36)
důchodci pracující
důchody (>99)
důchody invalidní (5)
důchody sirotčí (1)
důchody starobní (8)
Dunaj (2)
Durynsko (3)
Düsseldorf
dvory (2)
Dvůr Králové nad Labem (2)
dynamika (3)
dynamika statistická (3)
dynamizace (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.